Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 
Datum objave: 21.1.2022
Rok za oddajo: 15.3.2022

 

1. V 3. javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (Uradni list RS, št. 184/21 z dne 26. 11. 2021), se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, spremeni vrstica »Začetek vnosa vlog in zaprtje javnega razpisa« tako, da se glasi: »Začetek vnosa vlog in zaprtje javnega razpisa: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 20. decembra 2021 do vključno 15. marca 2022, do 14. ure. «. 

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Javni razpis in razpisna dokumentacije s prilogami so dosegljivi tukaj.