Razpisovalec: SPIRIT Slovenija, javna agencija
Datum objave: 5. 5. 2023
Rok prijave: 29. 9. 2026

 

V Javnemu razpisu za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (Uradni list RS, št. 52/22 in št. 81/22), se spremeni: 

  • Točka 2.2. Cilj javnega razpisa, tako, da se sedaj glasi: 

»Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 21 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.«

  • Prvi odstavek točke 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, tako da se sedaj glasi: 

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je do 21.000.000,00 EUR.« 

– Tretji odstavek točke 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, tako da se sedaj glasi: »Predvidena dinamika sredstev PP221472 – C3K8ID Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte – NOO – MGRT po posameznih proračunskih letih je 21.000.000 EUR s sledečo dinamiko:

  • leto 2023 – 0,00 EUR 
  • leto 2024 – 5.600.000 EUR
  • leto 2025 – 9.800.000 EUR 
  • leto 2026 – 5.600.000 EUR.

 

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.