Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 26. 5. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

V Javnem razpisu za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/23 z dne 5. 5. 2023, se v:

  • poglavju 4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev v točki 4.7 črta besedilo »Vlagatelj mora priložiti izpolnjeno in s strani občine svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča, žigosano in podpisano izjavo o ne/sofinaciranju«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Dostop do spremembe razpisa se nahaja na spodnjih povezavah: