Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE)
Datum objave: 28. 4. 2023
Rok prijave: do porabe sredstev

 

Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/3219 z dne 5.  4. 2023, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) objavlja:

Povečanje nepovratnih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021). 

 

V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/21 dne 30. 4. 2021 (in spremembe Uradni list RS, št. 6/22 dne 14. 1. 2022, Uradni list RS, št. 17/22 dne 11.  2. 2022, Uradni list RS, št.  47/22 dne 1.  4. 2022, Uradni list RS, št. 60/22 dne 6. 5. 2022, Uradni list RS, št. 99/22 z dne 22. 7. 2022, Uradni list RS, št. 110/22 z dne 19. 8. 2022 in Uradni list RS, št. 161/22), se v točki 6.1 drugi stavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 67.640.670,66 EUR v obdobju 2021 do 2023.«.