Sprememba javnega poziva 100SUB-LS22 Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb

Razpisovalec: Eko sklad
Datum objave: 6. 10. 2023
Rok oddaje: 31. 12. 2024

Javni poziv 100SUB-LS22 Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (Uradni list RS, št. 81/22 in 4/23) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (Vir in višina sredstev) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Višina nepovratnih sredstev znaša 3.000.000,00 EUR.«

Dostop do razpisa:
Sprememba javnega poziva 107SUB-EVPO23 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Razpisovalec: Eko sklad
Datum objave: 6. 10. 2023
Rok oddaje: 31. 12. 2024

Dostop do razpisa:
Sprememba javnega poziva 71PO23 za kreditiranje okoljskih naložb

Razpisovalec: Eko sklad
Datum objave: 6. 10. 2023
Rok oddaje: 31. 12. 2024

Dostop do razpisa: