Sprememba Javnega poziva REVAV-4 – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 

Datum objave: 17. 3. 2023

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-4 – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št. 56/22 z dne 22. 4. 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 4/23 z dne 13. 1. 2023 

Sprememba se nanaša na naslednje točke Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS: 

9., četrti odstavek 

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do vključno 30. 9. 2023. Slovenski podjetniški sklad lahko po 31. 10. 2023 v primeru pravočasno oddanega a nepopolnega zahtevka, odstopi od pogodbe.

11., drugi odstavek 

Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 6. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

 

Sprememba Javnega poziva REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino 

Datum objave: 17. 3. 2023

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št. 10/22 z dne 21. 1. 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 7/23 z dne 20. 1. 2023:

Sprememba se nanaša na naslednje točke Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS: 

9., četrti odstavek 

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do vključno 30. 9. 2023. Slovenski podjetniški sklad lahko po 31. 10. 2023 v primeru pravočasno oddanega a nepopolnega zahtevka, odstopi od pogodbe.

11., drugi odstavek 

Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 6. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

 

Sprememba Javnega poziva REVAV13 – Vavčer za prenos lastništva 

Datum objave: 17. 3. 2023

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV13 – Vavčer za prenos lastništva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 145/21 z dne 10. 9. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št. 122/22 z dne 23. 9. 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 25/23 z dne 24. 2. 2023: Sprememba se nanaša na naslednje točke Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS: 

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 420.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

11., drugi odstavek 

Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 6. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.