Sprememba vsebine Javnega poziva REVAV-7 – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-7 – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 96/22 z dne 15. 7. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 146/22 z dne 25. 11. 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 4/23 z dne 13. 1. 2023: 

Sprememba se nanaša na naslednje točko Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu: 

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 1.715.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

Briše se: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 1.530.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Povezava do besedila spremembe v Uradnem listu RS, št. 11/2023

 

Sprememba vsebine Javnega poziva REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke 

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 153/21 z dne 24. 9. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št.  11/22 z dne 28.  1. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 112/22 z dne 26. 8. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 117/22 z dne 9. 9. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 122/22 z dne 23. 9. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št.  142/22 z dne 11.  11. 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 157/22 z dne 16. 12. 2022: 

Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS: 

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 724.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

Briše se: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 700.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Povezava do besedila spremembe v Uradnem listu RS, št. 10/2023

 

Sprememba vsebine Javnega poziva REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 10/22 z dne 21. 1. 2022: 
Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS: 
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 470.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 
Briše se: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
 
Povezava do besedila spremembe v Uradnem listu RS, št. 10/2023
 

 

Sprememba vsebine Javnega poziva REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 153/21 z dne 24. 9. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 112/22 z dne 26. 8. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 122/22 z dne 23. 9. 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 157/22 z dne 16. 12. 2022: 

Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS: 

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 480.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

Briše se: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 450.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Povezava do besedila spremembe v Uradnem listu RS, št. 10/2023