Štipendijska shema Pomurja

PORA je partnerska institucija RRA za Pomurje in odgovorna za področje človeških virov. V obdobju 2017 – 2022 bo javni zavod PORA nosilec regijske štipendijske sheme za celotno regijo Pomurje.

20. oktobra je PORA objavila razpis za delodajalce v Pomurju, da se prijavijo za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki so sofinancirane v višini 50% izplačane štipendije, deficitarni poklici (določeni v dokumentu »Politika štipendiranja (2015-2019)«) pa lahko pridobijo 70% sofinanciranje izplačane kadrovske štipendije. Štipendira se lahko na vseh nivojih izobraževanja in za vse poklice.

Več informacij lahko pridobite na naši spletni strani http://www.pora-gr.si/index.php/stipendijska-shema-pomurja, na e-mail naslovu: info@pora-gr.si ali na telefonski številki 564 82 08. Več o projektu na nivoju celotne države in o vseh ostalih projektih v okviru sofinanciranja iz evropskih skladov pa najdete na strani www.eu-skladi.si