Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2022

Razpisnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 18. 3. 2022 PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljevanju tudi vlagateljev) skupinske obnovitvene rehabilitacije:  za zavarovane osebe s paraplegijo; za zavarovane osebe s paralizo;  za zavarovane osebe z multiplo sklerozo;  za zavarovane osebe z mišičnimi…

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2022

Razpisnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 25. 3. 2022 PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.  Namen javnega razpisa je sofinanciranje zdravstvenega…

Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih – JR3-FRANKFURT-P-2022

Razpisnik: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 15. 4. 2022 Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) (v nadaljevanju: JR3-FRANKFURT-P-2022)  PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA  Javni…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2022 (v nadaljevanju: JR6–INJ–2022)

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 25. 4. 2022 PREDMET IN CILJI JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2022 na področjih: a) prve izdaje izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku; b) ponatisi izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku. JAK bo kulturne projekte…

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022

Razpisnik: Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje  Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 6. 5. 2022 NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5.…

Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 8. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti…

Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 8. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja,…

Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 8. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev,…

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 31. 7. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s…

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 31. 7. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem…