Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO)

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 22. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni…

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2022

Razpisnik: Socialna zbornica Slovenije Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 19. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu. NAMEN IN CILJ RAZPISA  Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije na področju socialnega varstva ter…

Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 4. 4. 2022 do 31.12.2022 NAMEN IN CILJ RAZPISA  Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. OKVIRNA VREDNOST  Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis,…

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 4. 4. 2022 do 31.12.2022 NAMEN IN CILJ RAZPISA  Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. Cilji projekta so lahko sledeči: izvedba projekta na področju okoljskih in podnebnih ukrepov itd.…

Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje:  od 4. 4. 2022 do 31.12.2022 Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.000.000,00 EUR.  Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR,…

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 19. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis CRP 2022) je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v…

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 10. 5. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer: A.  znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo…

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2023 in 2024

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 5. 5. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2023 in 2024 na vseh raziskovalnih področjih. V okviru tega javnega razpisa…

Javni razpis za izbor za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JPR-VIZ-2022

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 19. 4. 2022 Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JPR-VIZ-2022. Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-VIZ-2022, je sofinanciranje…

Javni razpis za izbor za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JPR-GUM-2022

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 19. 4. 2022 Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpisa za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JPR-GUM-2022. Predmet projektnega razpisa JPR-GUM-2022 je sofinanciranje enoletnih…