REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo Datum objave: 1. 4. 2022 Rok oddaje: 31. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.  CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske…

Javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 15. 6. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.  RAZPISANA SREDSTVA  Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za…

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 25.3.2022 Rok oddaje: 15.6.2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev iz ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022. RAZPISANA SREDSTVA  Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v…

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Razpisnik: MGRT Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 26. 8. 2024 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI Na razpis se…

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Razpisnik: MGRT Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 29. 8. 2022 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika v gostinstvu in turizmu, pridobljene z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU –…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR-NKD 2022)

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 3. 5. 2022 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo:  varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;  zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;  zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, oznaka razpisa JPR-IMU-2022.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 25. 4. 2022 Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2022.  Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 65.000 EUR.  Dostop do celotnega razpisa je tukaj.  

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-Romi-2022

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 25. 4. 2022 Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi, izvedenih v…