JAVNI RAZPIS za uporabo Večnamenske športne dvorane Gornja Radgona v sezoni 2022/2023

1. Naziv in sedež lastnika in upravljavca Večnamenske športne dvorane Gornja Radgona (v nadaljevanju VŠD): Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 2. Na razpis se lahko prijavijo: javni zavodi, športna društva in klubi, ostala društva in klubi, neformalne rekreativne skupine, posamezniki in podjetja. Pri izvajanju postopkov predmetnega javnega razpisa se do sprejetja…