Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2023 (v nadaljevanju: JR4–INJ–2023)

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 17. 4. 2023 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si .  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče dne…

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2023 (oznaka razpisa: JR3–ISS–2023).

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 3. 4. 2023 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si .  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče dne…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska izvirnih slovenskih del v tujih jezikih za leto 2023 (oznaka: JR2–TRUBAR–2023)

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 17. 4. 2023 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si .  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče dne…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2023 (JR1–P–2023)

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 17. 4. 2023 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si .  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče dne…

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2023

Razpisovalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 15. 3. 2023 PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni. Namen javnega…

Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 31. 12. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Finančni produkt AGRO PF je po vsebini premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih…

Obvestilo o odprtju dveh javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih projektov

Razpisovalec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 3. 4. 2023 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča zainteresirane prijavitelje, da s 3. 3. 2023 odpira  javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za…

Javni razpis P7-2 2023 COVID mikrokrediti 2023

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 24. 4. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim (MSP-jem) za omilitev posledic izbruha nalezljive koronavirusne bolezni COVID-19 na…

Javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za MSP

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 15. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izredna začasna podpora mikro, malim in srednjim podjetjem (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, in jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še…