Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 21. 4. 2023
Rok prijave: 26. 7. 2023

 

Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet podpore so v skladu z 11. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe naslednje naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin, in sicer: 

  • stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin, 
  • stroji za spravilo krompirja in čebule, 
  • stroji za spravilo buč, 
  • stroji za spravilo hmelja, 
  • stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, in 
  • namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji.

 

CILJ OPERACIJE

Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih: 

  • 8.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop A), ter 
  • 6.500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B).

 

ZAČETEK VNOSA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. 5. 2023 do vključno 26. 7. 2023, do 14. ure.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. 6. 2025. 

V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. 1. 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,  tel. 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si in https://skp.si/aktualno/info-tocke.  

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na povezavah