Javni poziv Program ZERO500

Javni poziv predstavlja pilotni poziv v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program ZERO500, ki se financira iz sredstev evropskega Kohezijskega sklada (https://www.eu-skladi.si/), in se bo izvajal do leta 2023. Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino. Eko…