DIGI INFO TOČKA ZA OBČANE IN OBČANKE V GORNJI RADGONI

V času, ko digitalna preobrazba postaja ključna za gospodarski in družbeni napredek, se je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) angažirala kot vodilni partner v projektu INFO DIGI TOČKE. Projekt, ki ga finančno podpira Ministrstvo za digitalno preobrazbo, cilja na povečanje digitalnih kompetenc med prebivalci Slovenije. V dobi informacijske tehnologije je usposobljenost za učinkovito uporabo digitalnih storitev…

Javni poziv – Sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Datum objave: 10. 11. 2023 Rok oddaje: en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo PREDMET POZIVA Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektnih aktivnosti projektov, ki bodo odobreni na razpisu programa LIFE Evropske komisije za leto 2023. UPRAVIČENCI Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti podpisano pogodbo z Evropsko komisijo za…

Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov

Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Datum objave: 10. 11. 2023 Rok oddaje: 11. 12. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je financiranje najmanj triinpetdeset projektov, od tega najmanj triintrideset projektov za invalidska podjetja in najmanj dvajset projektov za zaposlitvene centre, v okviru katerih bodo oblikovani in izvedeni individualni načrti…

Javni poziv JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije

Razpisovalec: Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.Datum objave: 27. 10. 2023Rok oddaje: do porabe sredstev PREDMET JAVNEGA POZIVA Predmet javnega poziva je izbor projektov in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: pomoč) za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s…

DIGI INFO TOČKA ZA OBČANE IN OBČANKE TUDI V GORNJI RADGONI

V času, ko digitalna preobrazba postaja ključna za gospodarski in družbeni napredek, se je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) angažirala kot vodilni partner v projektu INFO DIGI TOČKE. Projekt, ki ga finančno podpira Ministrstvo za digitalno preobrazbo, cilja na povečanje digitalnih kompetenc med prebivalci Slovenije. V dobi informacijske tehnologije je usposobljenost za učinkovito uporabo digitalnih storitev…

Javni razpis za finančni produkt – BIZI LIKVIDNOST

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 20. 10. 2023 Rok oddaje: 8. 12. 2023 Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST je po vsebini likvidnostno posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetij za projekte odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje.…

Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2024 in 2025

Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Datum objave: 20. 10. 2023 Rok oddaje: 13. 11. 2023. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV Okvirna višina…

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture – C Občine

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 20. 10. 2023 Rok oddaje: 31. 12. 2023 Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE, št. 0301-1/2022-SRRS-16,  objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/22 z dne 3. 6. 2022 s spr. in dop. v št.…