Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022 (JR-RD 2022)

Razpisnik: Svet romske skupnosti Republike Slovenije  Datum objave: 20. 5. 2022 Rok oddaje: 3. 6. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022, ki podpirajo cilje javnega razpisa.  CILJI JAVNEGA RAZPISA  Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:  na področju spodbujanja vseživljenjskega…

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 20. 5. 2022 Rok oddaje: 10. 6. 2022 in 8. 7. 2022 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. Spletni tečaji,…

Strokovni regijski posvet ALI ŽIVIMO ZDRAVO?

Razpisnik: Pomurska gospodarska zbornica Datum objave: 21. 4. 2022 Izvedba: 17. 5. 2022   POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA vabi na STROKOVNI REGIJSKI POSVET, ALI ŽIVIMO ZDRAVO?  PODPORA AKTIVNEMU IN ZDRAVEMU STARANJU ZAPOSLENIH ki bo v torek, 17. 5. 2022, od 12.00 do 15.00 ure na sedežu Pomurske gospodarske zbornice, Lendavska 5a, Murska Sobota (dvorana IV. nadstropje) Regijski posvet je…

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo Datum objave: 1. 4. 2022 Rok oddaje: 31. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.  CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske…

Javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 15. 6. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.  RAZPISANA SREDSTVA  Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za…

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 25.3.2022 Rok oddaje: 15.6.2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev iz ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022. RAZPISANA SREDSTVA  Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v…

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Razpisnik: MGRT Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 26. 8. 2024 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI Na razpis se…

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Razpisnik: MGRT Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 29. 8. 2022 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika v gostinstvu in turizmu, pridobljene z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU –…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR-NKD 2022)

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 3. 5. 2022 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo:  varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;  zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;  zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev…