Razpisovalec: Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost
Datum objave: 11. 9. 2023
Rok oddaje: 10. 11. 2023

PREDMET IN NAMEN RAZPISA

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije obvešča, da je Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost Biodiversa+ objavilo drugi skupni razpis za zbiranje predlogov transnacionalnih raziskav. Tokratni razpis je osredotočen na področje na naravi temelječih rešitev za biodiverziteto, blaginjo ljudi in transformativne spremembe.

Namen razpisa je podpreti transnacionalne raziskovalne projekte, ki obravnavajo eno ali več od treh navedenih tem:

  • Tema A: Sinergije in kompromisi rešitev, ki temeljijo na naravi, v okviru človekove blaginje,
  • Tema B: Rešitve, ki temeljijo na naravi, za ublažitev antropogenih dejavnikov izgube biotske raznovrstnosti,
  • Tema C: Prispevek rešitev, ki temeljijo na naravi, k pravični preobrazbi.
 

VREDNOST RAZPISA

Več kot 40 MIO EUR (Slovenija: 900,000 EUR).

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo splošne in nacionalne pogoje za sodelovanje – glej razpisno dokumentacijo. Da bi bili raziskovalni konzorciji upravičeni, bodo morali vključevati skupine iz najmanj treh držav, ki finančno sodelujejo v razpisu, od tega vsaj dve iz držav članic EU ali pridruženih držav EU.

TRAJANJE PROJEKTA

3 leta.

DODATNE INFORMACIJE

Informativni spletni seminar za potencialne prijavitelje bo organiziran 26. 9. 2023, od 13:00 do 15:00, po srednjeevropskem času. Prijavite se lahko na tej povezavi

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije:
•    https://www.biodiversa.eu/2023/06/05/2023-2024-joint-call/