Javno vabilo za sofinanciranje projektov v okviru programa Ustvarjalna Evropa v letih 2023 in 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 17. 3. 2023 Rok prijave: 18. 4. 2023 PREDMET JAVNEGA VABILA  Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti. Ministrstvo k oddaji vlog za sofinanciranje vabi uspešne slovenske prijavitelje (v vlogi vodje projekta ali…

SPREMEMBA javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 17. 3. 2023   1. V Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/23 dne 3. 3. 2023, se v točkah:  a) »8. Merila za izbor programov za objavo v katalogu« besedilo drugega odstavka nadomesti…

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Datum objave: 10. 3. 2023 Rok prijave: 17. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA POZIVA  rokovne in razvojne naloge v športu:  A. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:  Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine;  B. Vrhunski šport:  Priprave in nastopi državnih reprezentanc na…

Javni razpis za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti ter statusnih pravic športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem za leto 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 10. 3. 2023 Rok prijave: 24. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine:  A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:  Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah  B. Obštudijske športne dejavnosti:  Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti  Športne prireditve študentov na univerzitetni…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2023 (v nadaljevanju: JR4–INJ–2023)

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 17. 4. 2023 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si .  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče dne…

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2023 (oznaka razpisa: JR3–ISS–2023).

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 3. 4. 2023 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si .  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče dne…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska izvirnih slovenskih del v tujih jezikih za leto 2023 (oznaka: JR2–TRUBAR–2023)

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 17. 4. 2023 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si .  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče dne…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2023 (JR1–P–2023)

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 17. 4. 2023 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si .  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče dne…

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2023

Razpisovalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 15. 3. 2023 PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni. Namen javnega…

Obvestilo o odprtju dveh javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih projektov

Razpisovalec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 3. 4. 2023 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča zainteresirane prijavitelje, da s 3. 3. 2023 odpira  javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za…