Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2024

Razpisovalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 15. 4. 2024. PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni. Namen javnega…

Javni poziv 73OBEV24 Kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom

Razpisovalec: Eko sklad Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: do porabe sredstev PREDMET JAVNEGA POZIVA Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe v nakup okolju prijaznih osebnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo), in sicer: 1. novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na električni pogon; 2. novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na hibridni…

Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2024

Razpisovalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 15. 4. 2024 PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) skupinske obnovitvene rehabilitacije: za osebe s paraplegijo; za osebe s paralizo; za osebe z multiplo sklerozo; za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi; za…

Javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2024/2025

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 26. 4. 2024. CILJ JAVNEGA RAZPISA Cilja javnega razpisa sta: povečati količino ur športa za učence v osnovni šoli, povečati kakovost ter privlačnost programov športne vzgoje otrok in mladine. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje Oddelkov z dodatno športno ponudbo…

Javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2024/25

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 5. 6. 2024. PREDMET RAZPISA Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence,…

Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 16. 5. 2024. PREDMET RAZPISA Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za predšolske otroke. Ministrstvo razpisuje pripravniška…

Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 6. 5. 2024. NAMEN JAVNEGA RAZPISA Namen javnega razpisa je spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetji in zadrug, ki rešujejo lokalne izzive prepoznane v Programu razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2021–2025 (št. 30301-1/2022/3, z dne 10. 2.…

Javni poziv za izbor kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturoDatum objave: 5. 4. 2024Rok prijave: 30. 6. 2024 Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni poziv za izbor kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja, ki jih bo v obdobju od januarja do junija 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z…

Javni razpis za sofinanciranje slovenskih animiranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2024

Razpisovalec: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 17. 5. 2024 Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZSFCJA), prvega in tretjega odstavka…

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2024« (v nadaljevanju: JR8–RSK OŠ in SŠ–2024)

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 7. 5. 2024 Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,…