Javni poziv 73OBEV24 Kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom

Razpisovalec: Eko sklad Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: do porabe sredstev PREDMET JAVNEGA POZIVA Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe v nakup okolju prijaznih osebnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo), in sicer: 1. novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na električni pogon; 2. novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na hibridni…

Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 4. 4. 2022 do 31.12.2022 NAMEN IN CILJ RAZPISA  Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. OKVIRNA VREDNOST  Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis,…

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021

Razpisnik: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Datum objave: 28. 1. 2022 Rok za oddajo: 28. 2. 2022 Spremenita se tretji in četrti odstavek 3. točke z naslovom Merila za dodelitev sredstev, in sicer se dopolni tako, da se po novem glasita:  Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, pridobljenimi na tem pozivu, se…