REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo Datum objave: 1. 4. 2022 Rok oddaje: 31. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.  CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske…

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Razpisnik: MGRT Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 26. 8. 2024 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI Na razpis se…

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Razpisnik: MGRT Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 29. 8. 2022 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika v gostinstvu in turizmu, pridobljene z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU –…

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO)

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 22. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni…

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 4. 4. 2022 do 31.12.2022 NAMEN IN CILJ RAZPISA  Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. Cilji projekta so lahko sledeči: izvedba projekta na področju okoljskih in podnebnih ukrepov itd.…

Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje:  od 4. 4. 2022 do 31.12.2022 Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.000.000,00 EUR.  Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR,…

Javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO)

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 28. 4. 2022 NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen javnega razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvo spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi podjetij ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij3 podjetij, s čimer se bo vplivalo na: dvig in rast produktivnosti, ki jo…

Sprememba javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: odprt do 31. 12. 2023 Sprememba Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/22…

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 20. 4. 2022 V Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022, se v točki 5.2 Prijavitelji oziroma potencialni končni…

Sprememba Javnega razpisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 29. 4. 2022 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja spremembo Javnega razpisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 25. 2. 2022, Ob-1574/22 (v nadaljevanju: javni razpis):  V 4. poglavju »Namen, predmet in…