Javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni skladDatum objave: 17.9.2021Rok za oddajo: 4.10.2021 do 13.12.2021 oz. do porabe sredstevVišina sofinanciranja: posojilo 75 % vrednosti investicije   NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Pozitivni učinek na konkurenčnost, Spodbujanje zaposlitvenih možnosti, Varstvo…

Javni razpis “Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020”

Prenos razpisne dokumentacije Na podlagi: Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13– ZUPJS-C, 8/16; 61/17 – ZUPŠ in 31/18 v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06– UPB, 105/06– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14; 45/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o izvrševanju proračunov Republike…