Javni razpis za finančni produkt – AGRO ZEMLJA in GOZD

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 17. 3. 2023 Rok prijave: od 3. 4. 2023 do 31. 12. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Finančni produkt AGRO ZEMLJA in GOZD je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je zaokroževanje kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč kmetijskih gospodarstev in s tem izboljšanje konkurenčnosti kmetijske proizvodnje,…

SPREMEMBA javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Datum objave: 17. 3. 2023 Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/22 z dne 27. 9. 2022 in št. 135/22 z dne 21. 10. 2022 (sprememba), se v besedilu prvega odstavka točke 12. Roki…

SPREMEMBA javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 17. 3. 2023   1. V Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/23 dne 3. 3. 2023, se v točkah:  a) »8. Merila za izbor programov za objavo v katalogu« besedilo drugega odstavka nadomesti…

SPREMEMBA Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov–B-PF

SPREMEMBA Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 10. 3. 2023  Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov–B-PF, št. 3021-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022 s spr. in dop. v št. 92/22 z dne 8. 7. 2022, št. 110/22 z dne 19.…

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Datum objave: 10. 3. 2023 Rok prijave: 17. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA POZIVA  rokovne in razvojne naloge v športu:  A. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:  Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine;  B. Vrhunski šport:  Priprave in nastopi državnih reprezentanc na…

Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 31. 12. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Finančni produkt AGRO PF je po vsebini premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih…

Javni razpis P7-2 2023 COVID mikrokrediti 2023

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 24. 4. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim (MSP-jem) za omilitev posledic izbruha nalezljive koronavirusne bolezni COVID-19 na…

Javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za MSP

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 15. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izredna začasna podpora mikro, malim in srednjim podjetjem (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, in jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še…

Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Datum objave: 24. 2. 2023 Rok prijave: 21. 4. 2023 NAMEN JAVNEGA RAZPISA  Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturno izgradnjo novih ali razširitev obstoječih ekonomsko-poslovnih con (v nadaljevanju: EPC) ter izgradnjo novih ali razširitev obstoječih inkubatorjev, s čimer se bodo vzpostavile nove opremljene uporabne površine EPC oziroma…