Javno povabilo delodajalcem “Hitrejši vstop mladih na trg dela”

  Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanjeDatum objave: 29. 7. 2022Rok oddaje: 31. 1. 2023 Javno povabilo je odprto od 16. 08. 2022 in do 31. 01. 2023 oz. do razdelitve razpoložljivih sredstev. Ponudbe delodajalci oddajo na Portalu za delodajalce na spletni strani ZRSZ.     Namen spodbude za zaposlitev Hitrejši prehod mladih brezposelnih oseb iz…

Javni razpis za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad  Datum objave: 29. 7. 2022 Rok oddaje: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2022 PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA  Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu: • Učinkovita raba energije za naložbe na področju: …

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (kratica javnega razpisa: JR STKTP NOO 2022–2025)

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (kratica javnega razpisa: JR STKTP NOO 2022–2025) (investicija B: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)« komponenta 5: »Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov« (C1 K5), 1. razvojno področje: »Zeleni prehod«) Razpisnik: Javna…

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo Datum objave: 1. 4. 2022 Rok oddaje: 31. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.  CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske…

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Razpisnik: MGRT Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 26. 8. 2024 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI Na razpis se…

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Razpisnik: MGRT Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 29. 8. 2022 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika v gostinstvu in turizmu, pridobljene z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU –…

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO)

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 22. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni…

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 4. 4. 2022 do 31.12.2022 NAMEN IN CILJ RAZPISA  Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. Cilji projekta so lahko sledeči: izvedba projekta na področju okoljskih in podnebnih ukrepov itd.…

Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje:  od 4. 4. 2022 do 31.12.2022 Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.000.000,00 EUR.  Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR,…

Javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO)

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 28. 4. 2022 NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen javnega razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvo spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi podjetij ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij3 podjetij, s čimer se bo vplivalo na: dvig in rast produktivnosti, ki jo…