Javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 15. 6. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.  RAZPISANA SREDSTVA  Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za…

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 25.3.2022 Rok oddaje: 15.6.2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev iz ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022. RAZPISANA SREDSTVA  Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v…

Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje:  od 4. 4. 2022 do 31.12.2022 Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.000.000,00 EUR.  Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR,…

Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 21. 4. 2022 PREDMET RAZPISA  Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane.  Sofinancira se lahko nakup: termometrov za ugotavljanje temperaturnega režima hrane, ki se sami umerjajo, gostinskih…

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022

Razpisnik: Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje  Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 6. 5. 2022 NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5.…

Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 8. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti…

Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 8. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja,…

Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 8. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev,…

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 31. 7. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s…

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 31. 7. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem…