Javni razpis za finančni produkt – AGRO ZEMLJA in GOZD

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 17. 3. 2023 Rok prijave: od 3. 4. 2023 do 31. 12. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Finančni produkt AGRO ZEMLJA in GOZD je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je zaokroževanje kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč kmetijskih gospodarstev in s tem izboljšanje konkurenčnosti kmetijske proizvodnje,…

Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 31. 12. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Finančni produkt AGRO PF je po vsebini premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih…

Javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za MSP

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 15. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izredna začasna podpora mikro, malim in srednjim podjetjem (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, in jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še…

Javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 17. 2. 2023 Rok prijave: 15. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izredna začasna podpora kmetijskim gospodarstvom, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Podpora se zagotovi za sektorje sadja, vrtnin, prašičjega mesa oziroma za zaključek naložb.…

Javni razpis za finančni produkt – AGRO DOPOLNILNE

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 10. 2. 2023 Rok prijave: 31. 12. 2023 PREDMET IN NAMEN RAZPISA Namen finančnega produkta je podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji s predelavo proizvodov kmetijskega gospodarstva oziroma ponudbo dodatnih storitev kmetijskega gospodarstva, pri čemer se aktivnosti prednostno izvajajo z domačo oziroma lokalno delovno silo. Finančni produkt AGRO…

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 10. 2. 2023 Rok prijave: do porabe sredstev PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih…

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 10. 2. 2023 Rok prijave: do porabe sredstev PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so…

Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 27. 1. 2023 Rok prijave: 9. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane.  Sofinancira se lahko nakup:  termometrov za ugotavljanje temperaturnega režima hrane, ki se…

5. javni razpis za Podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 27. 1. 2023 Rok prijave: 12. 5. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.  RAZPISANA SREDSTVA  Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR. Sredstva v višini 3.000.000 EUR se zagotovijo iz proračunske…

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 30. 12. 2022 Rok oddaje: 18. 4. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz prve do šeste alineje drugega odstavka ter naložbe iz tretjega in četrtega odstavka  29. člena Uredbe. Naložbe iz desetega odstavka 29.…