Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 3. 2022 Rok oddaje: 31. 3. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki se uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva,…

8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 2. 2022 Rok oddaje: 7. 5. 2022 do 14. ure PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet podpore so kolektivne naložbe za ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge za namen predelave ali trženja kmetijskih…

25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 11. 2. 2022 Rok oddaje: 16. 5. 2022 do 14. ure PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa so kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev iz 10. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe. Predmet podpore so naslednje vrste naložb: a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo: ureditev…

Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1 (3301-3/2021- SRRS-2)

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 4. 2. 2022 Rok za oddajo: 14. 3. 2022 Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1 (3301-3/2021- SRRS-2), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021, s spr. in dop. v št. 100/21…

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona za leto 2022

Razpisnik: Občina Gornja Radgona Datum objave: 26. 1. 2022 Rok za oddajo: 12. 4. 2022   PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona. Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in…

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije  Datum objave: 21.1.2022 Rok za oddajo: 31.3.2022 do 14. ure PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. CILJA PODUKREPA Cilja podukrepa sta: izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev, izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. RAZPISANA SREDSTVA Višina razpisanih…

Sprememba 3. javnega razpisa za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije  Datum objave: 21.1.2022 Rok za oddajo: 15.3.2022 1. V 3. javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (Uradni list RS, št. 184/21…

Sprememba 23. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije  Datum objave: 14.1.2022 Rok za oddajo: 26.4.2022  1. V 23. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva (Uradni list RS, št.  202/21; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v 6. poglavju…

23. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 24.12.2021 Rok za oddajo: od 17. 1. 2022 do vključno 26. 4. 2022, do 14. ure PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet podpore so individualne naložbe iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe:  a) izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in…