24. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 24.12.2021 Rok za oddajo: od 17. 1. 2022 do vključno 26. 4. 2022, do 14. ure PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet podpore so v skladu s 5. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe naslednje naložbe:  ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,  ureditev izpustov,  ureditev objektov…

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 24.12.2021 Rok za oddajo: od 17. 1. 2022 do vključno 1. 6. 2022, do 14. ure.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz prve in druge alineje drugega odstavka 29. členu Uredbe: ureditev objektov…

8. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija

Datum objave: 17. 9. 2021 Rok za oddajo vlog: 2. 11. 2021 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 2. 11. 2021 do 13. ure. Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici…

7. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija

Datum objave: 2. 9. 2021 Rok za oddajo vlog: 15. 10. 2021 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 15. 10. 2021 do 13. ure. Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici…