Javni poziv v 69ONS22 Kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb

Razpisovalec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Datum objave: 10. 2. 2023 Rok prijave: 31. 12. 2023 PREDMET IN NAMEN RAZPISA Predmet javnega razpisa so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in v celoti financirajo lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine) na območju Republike Slovenije.  UPRAVIČENI STROŠKI  Okoljske naložbe po tem pozivu…

Javni poziv 68LS22 Kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti

Razpisovalec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Datum objave: 10. 2. 2023 Rok prijave:  do porabe sredstev PREDMET IN NAMEN RAZPISA Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljnjem…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 10. 2. 2023 Rok prijave: 13. 3. 2023 Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2023–2024 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, in za izbor kulturnih projektov iz programa…

Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Datum objave: 10. 2. 2023 Rok prijave: 30. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicij v osnovno prometno, komunalno in   elektro infrastrukturo v evidentiranih romskih naseljih v letih 2023 in 2024. Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je razviden iz razpisne dokumentacije NAMEN JAVNEGA…

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (oznaka NOO_TSS_2022)

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo Datum objave: 13. 1. 2023 Rok prijave: prvi rok 27. 3. 2023, skrajni rok 13. 1. 2025. Javni razpis se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov. v sklopu…

Javni poziv 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Datum objave: 30. 12. 2022 Rok oddaje: od vključno 1. 1. 2023 do zaključka javnega poziva Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z…

Javni poziv 103SUB-SOG22 Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Datum objave: 30. 12. 2022 Rok oddaje: od vključno 1. 1. 2023 do zaključka javnega poziva PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju…

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Datum objave: 30. 12. 2022 Rok oddaje: 3. 4. 2023 in 5. 6. 2023 V Uradnem listu št. 167/2022 z dne 30.12.2022 je objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah (pdf) PREDMET IN NAMEN RAZPISA Namen javnega razpisa…

Javni poziv 102sub-opn22-nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Datum objave: 23. 12. 2022 Rok prijave: do 23. 12. 2022 do objave zaključka PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže obnovljenih pnevmatik, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (EU)…

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022)

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo Datum objave: 23. 12. 2022 Rok oddaje: 18. 11. 2024 PREDMET SOFINANCIRANJA  Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava. Večstanovanjska stavba po tem javnem razpisu je stavba, ki vključuje vsaj…