Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2022/2023

Prenos prijavnega obrazca NAMEN JAVNEGA POZIVA Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2022/2023, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji. PRIJAVITELJ Potrebo po kadrovskih…

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022

Prenos razpisne dokumentacije Na podlagi: Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13– ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18 v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06– UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10,  82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE – v nadaljevanju besedila: ZUP), Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno…

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Prenos razpisne dokumentacije Na podlagi: Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13– ZUPJS-C, 8/16; 61/17 – ZUPŠ in 31/18 v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06– UPB, 105/06– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14; 45/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o izvrševanju proračunov Republike…

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem / študijskem letu 2020/2021

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2020/2021, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji. PRIJAVITELJ Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem…

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko / študijsko leto 2019/2020

Prenos razpisne dokumentacije Na podlagi: Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13– ZUPJS-C, 8/16; 61/17 – ZUPŠ in 31/18 v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06– UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14; 45/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije…

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem / študijskem letu 2019/2020

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji. PRIJAVITELJ Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem…