10

feb

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

 

Občine kandidatke pošljejo prijavnice s prilogami po navadni pošti na naslov:

Slovenska filantropija

Cesta Dolomitskega odreda 11

1000 Ljubljana

 

s pripisom »Podelitev naziva Prostovoljstvu prijazno mesto«.

 

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

 

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Vse pogoje, merila in postopek prijave najdete na tej spletni strani https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto-2020