10

feb

»Kako do kakovostne in dostopne dolgotrajne oskrbe«

V vseh evropskih družbah potrebe po dolgotrajni oskrbi naraščajo. Zato ni presenetljivo, da so države članice EU leta 2017 dolgotrajno oskrbo opredelile kot eno izmed 20 pravic v okviru evropskega stebra socialnih pravic, k uresničevanju katerih so se zavezale v sodelovanju s socialnimi partnerji. Zaradi neugodnih demografskih trendov in staranja prebivalstva ter posledično zmanjševanja aktivne populacije pa Evropska komisija in države članice Slovenijo v okviru procesa evropskega semestra že nekaj let opozarjajo, da bo dolgotrajna oskrba kmalu predstavljala pritisk na vzdržnost slovenskih javnih financ.

Na konferenci bo ministrstvo za zdravje javnosti predstavilo vizijo sistema dolgotrajne oskrbe. Slišali bomo tudi dosedanje izkušnje enega od treh pilotnih projektov vzpostavitve integrirane oskrbe, ki trenutno potekajo v Sloveniji in jih financiramo iz evropskih sredstev.

 

Na konferenci bomo slišali pogled socialnih partnerjev na dolgotrajno oskrbo in se dotaknili odprtih dilem z glavnimi poudarki:

  • da gre za oskrbo, ki je pomembna za vsakega posameznika, ne le za starejše, saj se lahko vsak (po boleznih in nesreči) znajde v situaciji, ko potrebuje tovrstno pomoč in nego
  • povezavi med dolgotrajno oskrbo in trgom dela: da je potreben sistemski pristop, ki bo poleg združitve zdravstvenih in socialnih storitev, predvidel tudi načine razbremenitve svojcev (ki se pogosto znajdejo v situaciji,  ko morajo zaradi skrbi za svojce zapustiti trg dela) in podjetjem preprečil izgubo kadrov (ko so posamezniki prisiljeni reševati nastalo družinsko situacijo zaradi pomanjkanja storitev oskrbe)
  • izkušnje izvajalcev s terena in kakšne so prihodnje potrebe po tovrstnem kadru in njegovi usposobljenosti, čemur bo potrebno prilagoditi izobraževalne programe
  • financiranje sistema

 

Konferenca se bo zaključila z razpravo na politični ravni, v kateri bodo sodelovali vsi najpomembnejši odločevalci pri pripravi sistemskega zakona:

  • Tomaž PLIBERŠEK, Ministrstvo za zdravje, državni sekretar
  • Urban KRAJCAR, Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, državni sekretar
  • Martina VUK, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šport, državna sekretarka
  • Marjan SUŠELJ, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, generalni direktor
  • Tatjana ČERIN, Gospodarska zbornica Slovenije, izvršna direktorica za socialni dialog
  • Lidija JERKIĆ, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica

 

Konferenco bo povezovala Alenka Oven, direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo.

 

Program konference je na voljo na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji https://ec.europa.eu/slovenia/events/dolgotrajna-oskrba_sl in Gospodarske zbornice Slovenije.

 

Jezika konference sta slovenščina in angleščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

 

Udeležba je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite preko spletne prijave najkasneje do 6. februarja 2020. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.