Razpisovalec: Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo
Datum objave: 29. 9. 2023
Rok oddaje: 23. 1. 2024

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo je v okviru programa za digitalno Evropo (DIGITAL) objavil dva razpisa za sofinanciranje projektov na področju podatkov v oblakih in umetne inteligence, in sicer na temi podatkovnega prostora za turizem ter za kulturno dediščino (DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05):

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa DIGITAL. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&callIdentifier=DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05