Razpisovalec: Partnerstvo DUT
Datum objave: 1. 9. 2023
Rok oddaje: 21. 11. 2023 do 13. ure

PREDMET RAZPISA

Iz Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije obveščajo, da je evropsko partnerstvo Spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih objavilo drugi mednarodni razpis za sofinanciranje transnacionalnih raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki bi mestom pomagali pri prehodu na bolj trajnostno gospodarstvo in delovanje.

RAZPISNE TEMATIKE

1. Energetsko pozitivna okrožja in soseske (PED)

 • energetska odpornost in energetska revščina;
 • regeneracija in prenova mest;
 • omogočanje sistemov za lokalne energetske prehode: Sodelovanje in trajnostne naložbe.

2.    Krožno gospodarstvo v mestnih okoljih (CUE)

 • grajeno okolje kot baza virov;
 • znanje in optimizacija tokov virov med mestnimi in podeželskimi območji;
 • načrtovanje in oblikovanje urbanih območij z naravo: Na poti k regenerativnemu urbanizmu.

3.    15-minutna mesta (15mC)

 • integrirane politike in dokazi za zmanjšanje odvisnosti od avtomobilov;
 • politike mobilnosti in načrtovanja za razvoj, usmerjen v bližino;
 • opolnomočenje ljudi za prehode na mestno mobilnost.

 

VREDNOST RAZPISA

Okvirni proračun razpisa, zagotovljen iz prispevkov sodelujočih agencij in sredstev Evropske komisije, znaša 80 000 000 EUR. Okvirni znesek financiranja za prijavitelje iz Slovenije je 300.000 EUR.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Raziskovalne organizacije iz Slovenije se lahko na drugi mednarodni razpis partnerstva DUT prijavijo ob upoštevanju mednarodnih in nacionalnih pogojev upravičenosti (glej besedilo razpisa).
Razpis je zanimiv za različna znanstvena področja, priporočeni so interdisciplinarni pristopi. Mednarodni projektni konzorcij mora vključevati vsaj tri prijavitelje iz vsaj treh sodelujočih držav, v konzorcij pa morajo biti izrecno vpeti tudi deležniki (javni mestni organi, podjetja, nevladne organizacije itd.).

Pri opredelitvi ciljev projekta je treba upoštevati potrebe uporabnikov in jasno navesti dodano vrednost transnacionalnega sodelovanja. Izbrani projekti bodo financirani za obdobje treh let (tj. največ 36 mesecev).
 

ISKALNIK PARTNERJEV IN PROJEKTOV

DUT prijaviteljem omogoča iskanje partnerjev s pomočjo orodja za navezavo stikov, ki je na voljo na spletni povezavi: https://dut-call-2023.b2match.io/ . Orodje lahko uporabljajo projekti, ki iščejo partnerje in partnerji, ki iščejo projekte.

ČASOVNICA RAZPISA

 • uradna objava razpisa: 1. september 2023
 • rok za oddajo kratkih predlogov projektov: 21. november 2023
 • rezultati prve faze: marec 2024
 • rok za oddajo razširjenih prijav (samo za povabljene): 30. april 2024
 • rezultati druge faze in odločitve o financiranju: julij 2024
 • začetek financiranja projektov: september 2024 – januar 2025

 

DODATNE INFORMACIJE

Partnerstvo DUT v naslednjih tednih organizira več dogodkov:


Kontaktna oseba na ARIS: dr. Suzana Seaptefrati, Suzana.Seaptefrati@arrs.si, 01 400 59 11

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije:
•    https://dutpartnership.eu/funding-opportunities/dut_call_2023/