Razpisovalec: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Datum objave: 14. 9. 2023
Rok oddaje: 14. 12. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja socialnih inovacij. Tokratni razpis je osredotočen na področje preprečevanja in zmanjševanja brezdomstva po celotni EU – sofinancirajo se mednarodni projekti širokega geografskega obsega.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava (javni organi, javne in zasebne neprofitne organizacije, univerze, raziskovalne in izobraževalne institucije ter podjetja) iz držav članic EU in držav EEA. Če prijavitelj ni organizacija na evropski ravni ali mednarodna organizacija, se zahteva partnerstvo med organizacijami iz več držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

VREDNOST RAZPISA

Na voljo je 15 000 000 EUR, Komisija pričakuje, da bo podprla od tri do pet projektov v vrednosti od 2 do 5 milijonov EUR. Sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

TRAJANJE PROJEKTA

36 mesecev

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije:
•    https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2023-homeless;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState