Razpisnik: Konzorcij projekta IMPETUS, Program Obzorje Evropa
Datum objave: 11. 1. 2023
Rok prijave: 13. 3. 2023

 

NAMEN RAZPISA

Konzorcij projekta IMPETUS, ki je financiran v okviru programa Obzorje Evropa, je objavil prvi javni razpis, namenjen podpori in spodbujanju prepoznavnosti ljubiteljske znanosti v Evropi.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA PROJEKTOV 

V okviru razpisa lahko pridobite sredstva za projekte:

  • na začetni stopnji, v višini 20.000 EUR; podprli bodo okoli 30 tovrstnih predlogov ter
  • za nadgradnjo že uveljavljenih projektov, v višini 10.000 EUR, podprli bodo okoli 5 tovrstnih projektov.

 

TRAJANJE PROJEKTA

Izbrani prijavitelji bodo sprejeti v njihov šestmesečni pospeševalnik, ki se bo odvijal med 15. junijem in 15. decembrom in bo vključeval po meri oblikovana usposabljanja in vire za vsak posamezni projekt ljubiteljske znanosti.

 

Vsebinsko je prvi razpis osredotočen na dve temi: zdrav planet ter mesta za življenje.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, pravne osebe in konzorciji iz držav, ki so upravičene v okviru programa Obzorje Evropa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dostop do razpisa je na tej povezavi