23

Sep

JAVNI POZIV OSNOVNIM IN SREDNJIM ŠOLAM ZA DODELITEV SPODBUD NAMENJENIH IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI, PODJETNOSTI IN INOVATIVNOSTI MED MLADIMI V LETIH 2019/2020

Created by Pora Bodite prvi komentator!

Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 2500 mladih.

Preberite več...

23

Sep

JAVNI POZIV 76FS-PO19 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Created by Pora Bodite prvi komentator!

NAMEN JAVNEGA POZIVA je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Preberite več...

23

Sep

JAVNI POZIV 72SUB-SNESLS19 - Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Created by Pora Bodite prvi komentator!

PREDMET JAVNEGA POZIVA so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

Preberite več...

23

Sep

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA »UČIM SE BITI UČITELJ«

Created by Pora Bodite prvi komentator!

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je čimprejšnja in ciljno usmerjena identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika ter krepitev kompetenc učitelja začetnika v izobraževanju in usposabljanju na prehodu iz izobraževanja v poklic oziroma zaposlitev.

Preberite več...

23

Sep

JAVNI RAZPIS »SPODBUJANJE TRAJNOSTNE POSLOVNE STRATEŠKE TRANSFORMACIJE IN RAZVOJ NOVIH POSLOVNIH MODELOV V SLOVENSKIH PODJETJIH ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V GLOBALNE VERIGE VREDNOSTI«

Created by Pora Bodite prvi komentator!

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

Preberite več...

23

Sep

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2019

Created by Pora Bodite prvi komentator!

Občina Gornja Radgona objavlja javni razpis za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2019.

Preberite več...
Stran 1 od 107