17

jan

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2018

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin (programov in področij) letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2018 iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona.

 

Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

 

Višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 100.000,00 EUR.

 

Rok za oddajo vlog je 5. 2. 2018.

 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si,  možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v glavni pisarni Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I nadstropje. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.

 

Podrobnejše informacije na: https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2018011716415204/.