Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 

Preberite več...

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)

Preberite več...

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

Preberite več...

Sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada

Preberite več...

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021

Preberite več...

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Preberite več...

Mentorske sheme za socialna podjetja

Preberite več...

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji v obdobju 2018–2019

Preberite več...

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018

Preberite več...

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva

Preberite več...
Stran 1 od 40