Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19

Preberite več...

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2018

Preberite več...

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018)

Preberite več...

Razpisi za čebelarje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Preberite več...

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019

Preberite več...

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Preberite več...

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2018

Preberite več...

PIONEERS INTO PRACTICE 2018  - Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij povezanih s podnebnimi spremembami

Preberite več...

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Preberite več...

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2018

Preberite več...
Stran 2 od 40