25

apr

Delavnica: Trženje lokalne ponudbe

V okviru projekta JEM LOKALNO 2, PORA, razvojna agencija Gornja Radgona v sodelovanju s Centrom za zdravje in razvoj Murska Sobota, Inštitutom za organizacijske rešitve – IZOR in podjetjem JHP projektne rešitve, organizira strokovno srečanje:

TRŽENJE LOKALNE PONUDBE

ki bo v sredo, 9. maja 2018, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, Križevci pri Ljutomeru

 

Vsebina strokovnega srečanja:

  • Predstavitev Splošne kmetijske zadruge Ljutomer-Križevci ter možnosti in prednosti sodelovanja s SKZ Križevci-Ljutomer (Andrej Smodič, direktor SKZ Križevci);
  • Postopek naročanja lokalno pridelane hrane in javna naročila v VIZ;
  • Predstavitev nove računalniške aplikacije, ki bo omogočala lažjo nabavo lokalne hrane osnovnim šolam in vrtcem ter praktični prikaz njene uporabe za lokalne ponudnike;
  • Vprašanja in odgovori.

 

Ob zaključku delavnice sledi manjša pogostitev.

 

Delavnica je namenjena vsem lokalnim pridelovalcem, ki potrebujete pomoč pri ponudbi svojih pridelkov vzgojno izobraževalnim zavodom (osnovne šole in vrtci) oziroma, ki se želite seznaniti z možnostmi in prednostmi povezovanja ter sodelovanja s SKZ Križevci-Ljutomer.

 

Projekt Jem lokalno 2 je bil leta 2017 uspešno prijavljen na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016–2018, ki ga je razpisal LAS Prlekija in si s tem pridobil sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

S projektom, ki se izvaja na celotnem območju LAS Prlekija, se želi izboljšati pogoje za učinkovito delovanje lokalne ekonomije, s ciljem povečanja lokalne hrane v javnih ustanovah in ukrepom usposabljanje ponudnikov in potrošnikov.

 

Vljudno vabljeni!