Razpisovalec: Eko sklad
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 13. 10. 2023 do dneva objave zaključka

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom (v nadaljnjem besedilu: fizičnim osebam) za nove naložbe v ukrepa:
A. Gradnja ali nakup nove skoraj ničenergijske enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo in sistem za učinkovito rabo vodnih virov v stavbi (v nadaljnjem besedilu: sNES+ novogradnja) ter
B. Celovita skoraj ničenergijska prenova starejše enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: sNES+ prenova), na  območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu za oba ukrepa: sNES+ stavba).

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne navezave na domače obnovljive vire v kombinaciji z visoko učinkovitimi sNES+ stavbami s čim višjo stopnjo samooskrbe z električno energijo ter z učinkovito rabo vodnih virov v stavbah s sodobnim sistemom za zbiranje in distribucijo deževnice (v nadaljnjem besedilu: učinkovita raba vodnih virov v stavbi).

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.000.000,00 EUR

UPRAVIČENE OSEBE

Do spodbude po tem javnem pozivu, razen za ukrep v nakup sNES+ novogradnje, je upravičena vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

  • lastnik/solastnik/skupni lastnik nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
  • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva; – družinski član lastnika ali imetnika stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep;

 

VIŠINA SPODBUDE

A. sNES+ novogradnja
Višina nepovratne finančne spodbude za sNES+novogradnjo, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo ter učinkovit sistem za zbiranje in distribucijo deževnice, je opredeljena v EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, ki se izračuna na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) ali projektne dokumentacije izvedenih del (PID), če gre za nakup nove dokončane stavbe.
Odvisna je od računske rabe energije za ogrevanje in pohlajevanje stavbe, povzete iz izračuna PHPP in

skupine, v katero se stavba uvršča glede na vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega pohištva.
 

B. sNES+ prenova
Višina nepovratne finančne spodbude za sNES+prenovo, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo, je opredeljena v EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe pred prenovo (oziroma po prenovi, če je ta manjša) in se izračuna na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).
Določena je z računsko rabo energije za ogrevanje in pohlajevanje stavbe, povzete iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe.

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU

Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni seznami s podatki so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji lahko natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v vložišču od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro. 9.

Brezplačno energetsko svetovanje: v skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, ki so razporejene po vsej Sloveniji, delujejo neodvisni energetski strokovnjaki. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni energetski svetovalec z nasveti pomaga pri načrtovanju ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov.
Informacije o brezplačnem energetskem svetovanju so na voljo na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlagatelj lahko vloži vlogo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na  naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana