Razpisnik: Slovenska turistična organizacija (STO)

Datum objave: 6. 1. 2022

Rok za oddajo: 9. 2. 2022

 

Slovenska turistična organizacija (STO) objavlja javni poziv za oddajo ponudb za ekskluzivno trženje izdelkov I FEEL SLOVENIA. Z javnim pozivom STO želi pridobiti tržnika, ki bo imel interes tržiti splošne promocijske izdelke in navijaške rekvizite z blagovno znamko I FEEL SLOVENIA. Pričakovano je intenzivno sodelovanje s STO, vzpostavitev in širjenje prodajnih mest, zagotavljanje spletnega trženja, priprava nabora tržno zanimivih izdelkov in iskanje drugih inovativnih pristopov prodaje. Z izbranim ponudnikom bo za obdobje 5 let sklenjena podlicenčna pogodba, ki zajema izdelavo izdelkov, distribucijo, promocijo in prodajo izdelkov.

 

Ponudbe morajo prispeti na naslov Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, najpozneje do 9.2.2022 do 12:00. Na ovojnici mora biti navedeno: »JAVNI POZIV – EKSKLUZIVNO TRŽENJE IZDELKOV LINIJE I FEEL SLOVENIA – NE ODPIRAJ«.

 

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko do 24.1.2022 do 12:00 oddate na e-naslov: produkcija@slovenia.info .

 

Vso dokumentacijo lahko najdete na spletni povezavi: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-pozivi