Razpisnik: Slovenska turistična organizacija (STO)

Datum objave: 31. 12. 2021

Rok za oddajo: 30. 11. 2022

 

Predmet povabila je pridobitev vpogleda v mednarodne športne prireditve v letu 2022 v Sloveniji, na katerih bo STO, glede na promocijski in gospodarski pomen športnega dogodka za turizem, izrazila interes za promocijo slovenskega turizma in znamke »IFS«.

 

Predmet tega poziva pa niso mednarodni športni dogodki ranga svetovnih in evropskih prvenstev;  ti se obravnavajo posebej. 

 

Cilji, ki jih zasledujemo z izvedbo promocije slovenskega turizma in znamke »IFS« na mednarodnih športnih dogodkih v Sloveniji:

  1. Izboljšati prepoznavnost in celostno podobo Slovenije kot aktivne, zelene, zdrave, športne destinacije;
  2. Mednarodne športne dogodke izkoristiti kot priložnost za povečanje prepoznavnosti in ugleda naše dežele ter komunikacijo znamke I feel Slovenia ter slovenskega turizma;
  3. Mednarodni športni dogodki po eni strani predstavljajo odlično priložnost za dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije, še posebej za aktiven oddih in priprave športnikov, hkrati pa našo deželo pozicionirajo kot gostiteljico najzahtevnejših športnih dogodkov;
  4. Izkoristiti potencial promocije Slovenije in slovenskega turizma v enem najbolj rastočih segmentov v turistični industriji.

 

Zainteresirani organizatorji mednarodnih športnih dogodkov lahko svojo prijavo oddajo na elektronski naslov: metka.pirc@slovenia.info, in sicer:

  • od dneva objave dalje do najkasneje 30.6.2022, za projekte, ki bodo izvedeni v prvem obdobju (športne prireditve od 1.1.2022 do 31.8.2022); 
  • od 1.8.2022 do najkasneje 30.11.2022 oziroma do porabe sredstev, ki so namenjena za ta javni poziv, za projekte, ki bodo izvedeni v drugem obdobju (športne prireditve od 1.9.2022 do 31.12.2022);
  • prijave za posamezno športno prireditev morajo prispeti na zgornji naslov vsaj 1 mesec pred začetkom izvedbe športne prireditve. Izjema so športne prireditve, ki se:
    – pričnejo od 1. januarja do vključno 15. januarja 2022 – prijave za te športne prireditve morajo prispeti na zgornji naslov najmanj  4 dni pred pričetkom dogodka;
    – pričnejo od 16. januarja do vključno 31. januarja 2022 – prijave za te športne prireditve morajo prispeti na zgornji naslov najmanj 14 dni pred pričetkom dogodka;
    – ki se pričnejo od 1. septembra do vključno 7. septembra 2022 – prijave za te športne prireditve morajo prispeti na zgornji naslov najmanj 21 dni pred pričetkom dogodka.

Prepozne prijave bodo zavržene.

 

Celoten javni poziv je na voljo na povezavi: https://www.slovenia.info/uploads/dogodki/poslovni/%C5%A0portne%20prireditve%202022/Javni_poziv_za_organizatorje_mednarodnih_%C5%A1portnih_dogodkov_v_Sloveniji_2022.pdf