Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino

Datum objave: 26. 8. 2022

Rok oddaje: 3. 10. 2022

 

PREDMET IN NAMEN RAZPISA 

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju.

 

PREDLAGATELJI DRŽAVNIH PRIZNANJ 

Kandidate za državna priznanja lahko predlagajo fizične ali pravne osebe.

Posamezni predlagatelj lahko predloži več predlogov. K predlogu za državno priznanje je potrebno priložiti predhodno soglasje kandidata. To velja tako za fizično osebo in v primeru pravne osebe, soglasje njenega zakonitega zastopnika.

 

VRSTE DRŽAVNIH PRIZNANJ 

Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog, so: 

  • Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja; 
  • Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju; 
  • Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija z obrazcem za predlog je dosegljiva na spletni strani Urada RS za mladino in na podlagi zaprosila v tajništvu Urada RS za mladino osebno ali po elektronski pošti gp-ursm.mizs@gov. si. Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.

 

ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN PREDLOŽITVE 

Predlogi morajo prispeti na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do dne 3. 10. 2022. Kot pravočasni se štejejo predlogi, ki so do polnoči tega dne oddani s priporočeno poštno pošiljko.

 

DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani predlagatelji se lahko vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo na tajništvo Urada RS za mladino za morebitna telefonska pojasnila (tel. 01/478-46-76).