Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok prijave: 13. 4. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2023 je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih. 

 

RAZPISANA SREDSTVA

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 291.000 EUR, od tega:

  • za namen A 144.000 EUR, 
  • namen B 102.000 EUR, 
  • namen C 25.000 EUR in 
  • namen Č 20.000 EUR. 

 

VLAGATELJ, UPRAVIČENEC IN PREJEMNIK POMOČI 

Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje: 

  • društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali 
  • kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov in deluje na celotnem območju Republike Slovenije. 

Vlagatelji za namen B so: priznane rejske organizacije, ki delujejo kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije. 

Vlagatelji za namen C so: druge nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki so registrirane po predpisih, ki urejajo društva, in delujejo na širšem območju Republike Slovenije. 

Vlagatelji za namen Č so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki deluje izključno na področju ekološkega kmetovanja, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije

 

ZAČETEK VLAGANJA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA 

Vlaganje vlog na javni razpisa začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 13. aprila 2023 do 23.59. 

Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v informacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

INFO točka: 

  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana. 
  • Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, petek od 8.30 do 14. ure. 
  • Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.