Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 13. 1. 2023
Rok prijave: 13. 2. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi so namenjene ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter povečanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi. 

 

UPRAVIČENCI

Delovne štipendije so namenjene izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, ki so rojeni leta 1986 ali pozneje. 

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 159.000 EUR

 

ROK ODDAJE VLOGE

Razpis bo trajal od 13. 1. 2023 do 13. 2. 2023

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU 

Besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dostop do javnega razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja tukaj