Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave: 10. 10. 2022
Rok oddaje: 30. 4. 2023

 

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih je namenjen javnim vrtcem, ki bodo organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2022 dopolnili starost pet let.

Namen krajših programov je ponuditi staršem, ki doslej svojega otroka še niso vključili v institucionalno obliko predšolske vzgoje, da otrokom zadnje leto pred vstopom v šolo omogoči možnost obiskovanja krajšega programa, ki je za starše brezplačen.

Obenem imajo vrtci možnost organizirati krajši program za otroke, ki se še niso vključili v institucionalno obliko predšolske vzgoje. 

Krajši program kljub omejenemu obsegu zajema vse elemente Kurikula za vrtce in v največji meri zagotavlja uravnoteženost dejavnosti iz vseh šestih področij Kurikula in spodbuja vse vidike otrokovega razvoja.

 

Več na tej povezavi.