Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 23. 6. 2023
Rok oddaje: 11. 8. 2023

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva bolonjska stopnja oziroma primerljivi študij) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki ga prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (»Bachelor’s degree«, BA, BSC, Baccalaureat; v nadaljnjem besedilu: diploma):

  • na področjih glasbene umetnosti, baleta in plesa, intermedijske, uprizoritvene, vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, AV kulture in kulturne dediščine.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 156.240 EUR.
Razpis bo trajal od 23. 6. 2023 do 11. 8. 2023.
Besedilo javnega razpisa bo 23. 6. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/  .