Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 6. 10. 2023
Rok oddaje: 6. 11. 2023

PREDMET PROJEKTNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo v letu 2024 izvedli naslednji izvajalci:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih projekti prijavljeni na ta razpis niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  • javni zavodi na področju kulture, ki jih ministrstvo v letu 2023 ni neposredno pozvalo k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2024 oziroma katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, ne spadajo v okvir večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  • samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na področju intermedijskih umetnosti.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu ter so prepoznani kot vrhunski in nujni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, spodbujanju ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi na področju intermedijskih umetnosti in zagotavljanju pogojev za njihovo ustvarjalno delo ter spodbujanju razvoja uveljavljajočih se perspektivnih ustvarjalcev.

OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 100.000,00 EUR.

OBDOBJE VLAGANJA VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Javni razpis se prične 6. 10. 2023 in se zaključi 6. 11. 2023.

DODATNE INFORMACIJE

Besedilo javnega razpisa bo 6. 10. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Dostop do razpisa: