Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 10. 2. 2023
Rok prijave: 13. 3. 2023

 

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2023–2024 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, in za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ki jih bo v letih 2023 in 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (v nadaljnjem besedilu: spomeniško-varstveni projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2023-24).

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen spomeniško-varstvenega projektnega razpisa je izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi in spodbujanje naložb v sanacijo kulturnih spomenikov.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA

Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje njenega potenciala.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje spomeniško-varstvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih spomenikov in njihovih delov: 

Sklop 1: sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov.

Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na delih nepremičnih spomenikov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje Restavratorstvo (ZVKDS Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017, oktober 2022).

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 4.400.000,00 EUR.

Sklop 1: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov sklopa 1, znaša skupaj 3.900.000,00 EUR, in sicer 

  • 1.900.000,00  EUR v letu 2023 in 
  • 2.000.000,00  EUR v letu 2024.  

Sklop 2: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov sklopa 2, znaša skupaj 500.000,00 EUR, in sicer  

  • 200.000,00 EUR v letu 2023 in
  • 300.000,00 EUR v letu 2024. 

 

VIŠINA IN DELEŽ SOFINANCIRANJA

Sklop 1: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt iz sklopa 1 do 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 200.000 EUR.  

Sklop 2: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt iz sklopa 2 do 100 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 50.000,00 EUR. 

 

ROK ODDAJE VLOGE

Razpis bo trajal od 10. 2. 2023 do 13. 3. 2023. 

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na spletnem obrazcu, ki je dostopen na naslovu  http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web 

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU 

Besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo

 

Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, na kateri bodo objavljane morebitne spremembe oziroma novosti v zvezi z javnim razpisom. 

Vse morebitne potrebne  dodatne  informacije  v  zvezi  z  javnim  razpisom  morajo  biti zahtevane  v  pisni  obliki, in sicer po elektronski pošti na naslov: gp.mk@gov.si. 

Odgovore na vprašanja bo ministrstvo posredovalo za vse v pisni obliki na spletni strani ministrstva, in sicer na strani, kjer bo objavljen razpis. Vsi objavljeni odgovori bodo imeli status dopolnitve razpisne dokumentacije. 

Skrbnika javnega razpisa sta mag. Tanja Černe in Ivan Oven.  

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dostop do javnega razpisa se nahaja tukaj.