Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 13. 1. 2023
Rok prijave: 13. 2. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi, izvedenih v letu 2023. 

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 142.115,00 EUR

 

ROK ODDAJE VLOGE NA RAZPIS

Razpis se začne 13. 1. 2023 in se zaključi 13. 2. 2023. 

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dostop do javnega razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja tukaj.