Razpisnik: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Datum objave: 21. 10. 2022
Rok oddaje: 28. 11. 2022

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2023: finančna podpora Slovencem po svetu

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2023 znaša 1.350.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2023 ustrezno spremeni. Sofinanciranje se izvede, če bodo za leto 2023 zagotovljena zadostna sredstva.

Sredstva, dodeljena za leto 2023, morajo biti porabljena v letu 2023.

 

DOKUMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA 

Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorec pogodbe) je objavljena na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (vsak dan med 9. in 14. uro), po predhodni najavi na telefonsko številko: 00 386 (1) 230 80 01 in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.

Vloga mora biti obvezno posredovana na podpisanem in skeniranem prijavnem obrazcu na elektronski naslov: urad.slovenci@gov.si .

 

DODATNA POJASNILA IN INFORMACIJE 

Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, telefonska številka: 00 386 (1) 230 80 01 in 00 386 (1) 230 80 00, ter po elektronski pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si. 

 

Besedilo in dokumentacija javnega razpisa je dosegljiva tukaj.