Razpisovalec: Javni sklad RS za kulturne dejavnost
Datum objave: 31. 3. 2023
Rok prijave: 3. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa MKC-2023 je sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.

 

OKVIRNA VREDNOST

Okvirna vrednost javnega razpisa MKC-2023 znaša 100.000,00 EUR.

Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa vezana na proračunska sredstva. Višina razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG NA RAZPIS:

Razpis se začne 31. 3. 2023 in se zaključi 3. 5. 2023.

 

OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV

Dodeljena sredstva iz javnega razpisa MKC-2023 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2023, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22). 

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju investicijskih projektov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Rok za posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo v letu 2023 je 15. 11.  2023

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA

Cilj javnega razpisa je zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti z namenom ohranjanja dosežene in izenačevanja stopnje razvojnih standardov prostorskih razmer in opreme za potrebe mladinske kulturne dejavnosti.

 

ODDAJA IN DOSTAVA VLOG

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki lastnoročno podpisana poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 3. 5. 2023 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje ta dan v poslovnem času predložena na JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

Besedilo javnega razpisa in vzorci prijavnih obrazcev bodo objavljeni z dnem odprtja razpisa na spletni strani JSKD www.jskd.si , prijavni obrazci pa istega dne v aplikaciji za razpise JSKD https://razpisi.jskd.si.

Dostop do javnega razpisa in razpisne dokumentacije je tukaj.