Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije 
Datum objave: 21.1.2022
Rok za oddajo: 21.2.2022

 

PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, kot so večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja, natečaji in druge oblike jezikovnega ustvarjanja, svetovanja, usposabljanja in raziskovanja, ki učinkovito promovirajo rabo knjižne slovenščine in slovenskih narečij, spodbujajo bralno pismenost in razvijajo jezikovne spretnosti, zlasti mladih, spodbujajo razvoj jezikovnih portalov in portalov, ki krepijo bralno pismenost pri govorkah in govorcih slovenščine, ter spodbujajo uporabo jezikovnih tehnologij ter obstoječih spletnih jezikovnih portalov. 

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je promocija slovenskega jezika s spodbujanjem besedilnih spretnosti in bralne pismenosti uporabnikov in uporabnic slovenskega jezika, ozaveščanje o pomenu in vlogi slovenščine v javnem življenju ter spodbujanje uporabe jezikovnih portalov in spletnih portalov, ki razvijajo bralno pismenost pri govorkah in govorcih slovenščine. 

 

OKVIRNA VREDNOST 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 119.768,00 EUR. 

 

TRAJANJE RAZPISA IN ROK ODDAJE

Razpis bo trajal od 21. 1. do 21. 2. 2022. 

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Besedilo javnega razpisa bo 21. 1. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacije s prilogami so dosegljivi tukaj